Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων

10 Φεβρουαρίου, 2021

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Μαρτίου 2021, 16:00 – 19:20. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών […]