5ο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist

14 Οκτωβρίου, 2021
Εθνική Ασφαλιστική

Εθνική Ασφαλιστική: Ασημένιος Χορηγός στο 5ο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist

Η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του ρόλου της ως ενεργού «πολίτη» στα κοινωνικό-οικονομικά δρώμενα, ήταν Ασημένιος Χορηγός στο 5ο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist για την Ν.Α. […]