Παγκόσμια Ασφαλιστική Βιομηχανία

24 Φεβρουαρίου, 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΣΑΣ – GAMA Global Hellas, “The DNA of KNOWLEDGE”

Ο ΠΣΣΑΣ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, συνεχίζει να συνεισφέρει στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μέσω των εκπαιδευτικών του συνεδρίων, από το 2013 έως το 2021, σε […]