ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΣΑΣ – GAMA Global Hellas, “The DNA of KNOWLEDGE”