Επιθεώρηση κινδύνων

10 Φεβρουαρίου, 2021

ΑΙΓΙΣ: Υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνων και ζημιών προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και της Covid-19 εποχής

Η εταιρία ΑΙΓΙΣ, το 2021 επενδύει σε ανθρώπους, τεχνογνωσία και τεχνολογία που της παρέχουν τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνων και ζημιών προσαρμοσμένες στις υπαρκτές […]