Εκλογή Δ.Σ.

15 Ιουλίου, 2021
ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε Έκτακτη Συνεδρίαση συνήλθαν οι μέτοχοι της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως […]
15 Ιουλίου, 2021
Ευρωπαϊκή Πίστη

Ευρωπαϊκή Πίστη: Εκλογή Δ.Σ. πλήρως εναρμονισμένου με τη Νέα Νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την […]