προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

17 Νοεμβρίου, 2021
e-learning

Νεότερα και Περισσότερα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας, που απαιτούνται κατά το έτος 2021 Ημερομηνίa Έναρξης Προγραμμάτων: Δευτέρα, […]
6 Νοεμβρίου, 2020
EIAS

Ε.Ι.Α.Σ.: Νεότερα και Περισσότερα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Έχουν την Ενάρξή τους τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020. Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων […]
28 Σεπτεμβρίου, 2020

Νεότερα και περισσότερα προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας, που απαιτούνται κατά το έτος 2020. Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 26 […]