προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

28 Σεπτεμβρίου, 2020

Νεότερα και περισσότερα προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας, που απαιτούνται κατά το έτος 2020. Έναρξη Προγραμμάτων: Δευτέρα, 26 […]