πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

8 Δεκεμβρίου, 2021
Εξετάσεις Ασφαλιστών

Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ […]