Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

18 Απριλίου, 2022

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου «Ethniki Holdings S.à.r.l.» της Εταιρείας προχώρησε, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο […]