30 Οκτωβρίου, 2020

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Τρίτη και Πέμπτη, 24 & 26 Νοεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών […]
14 Οκτωβρίου, 2020

Η Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης LIFE PLAN νέο Τακτικό Μέλος του Ε.Ι.Α.Σ.

Η LIFE PLAN, Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αποτελεί το νέο Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Η είσοδος της LIFE PLAN στη χωρία των Μελών του […]
25 Σεπτεμβρίου, 2020

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in ENVIRONMENTAL RISK AND LIABILITY INSURANCE σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, […]
16 Σεπτεμβρίου, 2020

Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Υποψηφίων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Προς τον Σκοπό Απόκτησης Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα, κατά τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Δευτέρα 5, Τρίτη […]
22 Ιουλίου, 2020

Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH

Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16.00-18.00.