27 Ιανουαρίου, 2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης & Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας, Τρίτη και Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2023, 16.00 – 19.20. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου […]
26 Ιανουαρίου, 2023

Εκαπιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίεων Κλάδου Πυρός

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας, Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20. Οι Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός γνωρίζουν […]
20 Ιανουαρίου, 2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελαμτικής Ευθύνης

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 14 και 16 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20. Οι Ασφαλίσεις […]
19 Ιανουαρίου, 2023

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 7 και 9 Φεβρουαρίου 2022, 16:00 – 19:20. Η εμπορική […]
29 Δεκεμβρίου, 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EFICERT 2022: Στην Αθήνα, υπό την οργανωτική επιμέλεια του Ε.Ι.Α.Σ.

Πραγματοποιήθηκε προσφάτως στην Αθήνα και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Θεοχαράκη, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο EFICERT 2022, υπό την αιγίδα, τον σχεδιασμό και την οργανωτική επιμέλεια του Ελληνικού […]
16 Δεκεμβρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ελληνικό Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού”

Θεσμικό Πλαίσιο, Οργάνωση, Λειτουργία, Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι, Πρωτόκολλα Διαδικασιών. Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη, 31 Ιανουαρίου και Πέμπτη, 2 […]
9 Δεκεμβρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20. Ο κατασκευαστικός τομέας […]
8 Δεκεμβρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20. Ήδη εφαρμόζονται οι […]
1 Δεκεμβρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20. Η κλιματική […]