Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

11 Μαρτίου, 2021
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Τρίτη και Πέμπτη, 6 και 8 Απριλίου 2021, 16:00–19:20 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών […]