πρόγραμμα “Ασφαλιστικός Γονέας”

28 Ιανουαρίου, 2021

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πάνω από €900.000 η επιστροφή ασφαλίστρων στους κατόχους του προγράμματος “Ασφαλιστικός Γονέας”

Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιβράβευσε τους κατόχους του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας με ποσό που ξεπέρασε τις €900.000, για το 2020. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά σε επιστροφή ασφαλίστρων, […]