Ευρωπαϊκή Πίστη: Πάνω από €900.000 η επιστροφή ασφαλίστρων στους κατόχους του προγράμματος “Ασφαλιστικός Γονέας”