υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής βοήθειας

12 Νοεμβρίου, 2020

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέο video για την αναβαθμισμένη υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής βοήθειας

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία Επείγουσας Τεχνικής βοήθειας, δίπλα στους ασφαλισμένους μας, για τα επείγοντα – και όχι μόνο – περιστατικά στο σπίτι και τον επαγγελματικό τους χώρο. […]