εκπαιδευτικά προγράμματα

20 Ιουλίου, 2020

Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας

BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH, σε Περιβάλλον Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16.00-18.00