εκπαιδευτικά προγράμματα

4 Ιανουαρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Ασφαλιστικής Τεχνικής

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου, έως και την Πέμπτη, 17 […]
6 Δεκεμβρίου, 2021

Νεότερα και περισσότερα προγράμματα επανεκαπίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας, που απαιτούνται κατά το έτος 2021 Ημερομηνίες Έναρξης των […]
20 Ιουλίου, 2020

Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας

BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH, σε Περιβάλλον Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16.00-18.00