πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών

12 Ιανουαρίου, 2022

Νέο πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών, EDI 2022, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations

Σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη,  16:00 – 20:00,  από Δευτέρα, 11 Απριλίου έως και Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου […]