Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε)

29 Οκτωβρίου, 2021

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το ΠΑ.ΠΕΙ & η Ε.Α.Ε.Ε

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε) εγκαινίασαν σήμερα την έναρξη της συνεργασίας τους σε τομείς […]