Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης ΥΥποψηφίων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

2 Απριλίου, 2021

Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης ΥΥποψηφίων Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Προς τον Σκοπό Απόκτησης Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα, κατά τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Τετάρτη 5, […]