Νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

3 Ιουνίου, 2021
EIAS

Ε.Ι.Α.Σ.: Νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας, που απαιτούνται κατά το έτος 2021, αλλά και υπολειπόμενες ώρες του προηγούμενου έτους 2020 Τα […]