ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ι.Α.Σ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

9 Μαΐου, 2018

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ι.Α.Σ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς οι Εκδηλώσεις Αποφοίτησης όσων Στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς μας ολοκλήρωσαν τις Εφαρμοσμένες Σπουδές Διοίκησης Πωλήσεων και Financial Planning, […]