Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

18 Ιουνίου, 2021
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

Νέα διαχειριστική επιτροπή στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΓΔΑ που πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2021 εξελέγη η νέα Διαχειριστική Επιτροπή του Γραφείου για τη διετία […]