Ολοκληρωμένο Εκαπιδευτικό Πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών

8 Απριλίου, 2022

Ολοκληρωμένο Εκαπιδευτικό Πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής & Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα, 20 […]