Βιώσιμη Ανάπτυξη

9 Νοεμβρίου, 2020

Δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου “Ευρωπαϊκή Πίστη”

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Προτύπων GRI, […]