Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απριλίου

1 Απριλίου, 2021
eias

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απριλίου

Καθώς πρώτιστο μέλημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών είναι η διαρκής πρόοδος και επαγγελματική εξέλιξη των συναδέλφων της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών […]