Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

5 Μαρτίου, 2021
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το 4ο τρίμηνο του 2020

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 19.965 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2020, έναντι 19.513 εκατ. ευρώ το προηγούμενο […]
1 Δεκεμβρίου, 2020

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το 3ο τρίμηνο του 2020

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 19.513 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020, έναντι 19.085 εκατ. ευρώ το προηγούμενο […]