Τα στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το 3ο τρίμηνο του 2021