Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

22 Μαΐου, 2018

Ταχύρρυθμο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, 16:00 – 18:30 Αμέτρητες είναι οι φορές που τα ειδησεογραφικά δελτία ελληνικών ή διεθνών τηλεοπτικών σταθμών παρουσιάζουν έντονες «εικόνες» μεγάλων καταστροφών και […]