Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

9 Φεβρουαρίου, 2021

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. Τρίτη και Πέμπτη, 2 και 4 Μαρτίου 2021, 16:00 – 19:20. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών […]