Εθνική Ασφαλιστική: Ασημένιος Χορηγός στο 5ο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist