35 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων