Η ΑΧΑ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας