Έναρξη συνεργασίας της Brokers Union με τον Όμιλο Ευρωκλινικής