Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2024 στην Αθήνα