Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη