Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων την 1η & 2α Ιουλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη