Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Allianz υλοποιείται απρόσκοπτα σε ψηφιακό περιβάλλον