Δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου “Ευρωπαϊκή Πίστη”