Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της “ERGO Ασφαλιστική” με την “DAS Hellas”