Η NP Aσφαλιστική πρωταγωνίστρια στην ασφαλιστική κατάρτιση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών