Υδρόγειος Ασφαλιστική-SAS: Διάκριση στο πλαίσιο των Digital Finance Awards