ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε.Α: Oμιλία του Προέδρου, Γ. Χατζηθεοδοσίου