Βράβευση
της Εθνικής Ασφαλιστικής από το Ολυμπιακό Μουσείο