Βράβευση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN για την ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική