Βραδιά Βραβεύσεων Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου Εθνικής Ασφαλιστικής 2018
«Η Εθνική της Καρδιάς μας»