Το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ συνεχίζει να υποστηρίζει την επιστήμη