Το NN Group θα αποκτήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της MetLife σε Ελλάδα και Πολωνία