«Το Επιχειρείν στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα»