Το Ε.Ε.Α. κοντά στα παιδιά 9 ιδρυμάτων – δομών αυτά τα Χριστούγεννα