Το 7ο παγκόσμιο συνέδριο των πραγματογνωμόνων vrs Adjusters στη Βιέννη