ΤΑΞΙΔΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΣ 2018